Pillows

Miao Pillow II China • $325
-
Miao Pillow I China • $245
-
Miao Pillow III China • $285
-

1 piece left

Muong Pillow XIV Vietnam • $350
-

2 pieces left

Muong Pillow XII Vietnam • $360
-

2 pieces left

Muong Pillow XIII Vietnam • $355
-

2 pieces left

Kantha Pillow XII - Lumbar India • $225
-

3 pieces left

Blue Tiger Stripes Suzani Pillow Uzbekistan • $265
-

1 piece left

Muong Pillow IX Vietnam • $220
-

1 piece left

Muong Pillow VI Vietnam • $285
-

1 piece left

Pangden Printed Pillow St. Frank • $145
-
Kilim Pillow XI Turkey • $215
-

3 pieces left

Kilim Pillow VII Turkey • $225
-

1 piece left

Bright Floral Suzani Pillow Uzbekistan • $275
-

Almost sold out

Kantha Pillow V India • $130–$155
-

Almost sold out

Lakai Printed Pillow Mali • $190
-
Nam Lai Pillow Laos • $250 $65
-

SOLD OUT. JOIN THE WAITLIST

Kantha Pillow II India • $155–$200
-
Silk Ikat Pillow II Uzbekistan • $225 $70
-