Pillows

Indigo Pillow LVII Burkina Faso • $175
-
Indigo Pillow LXIV Burkina Faso • $250
-

2 pieces left

Indigo Pillow LX Burkina Faso • $175
-
Indigo Pillow LIII Burkina Faso • $195
-
Indigo Pillow LIV Burkina Faso • $225
-

3 pieces left

Indigo Pillow LIX Burkina Faso • $175
-
Indigo Pillow LVIII Burkina Faso • $175
-
Indigo Pillow LXI Burkina Faso • $175
-
Indigo Pillow LXII Burkina Faso • $175
-
Indigo Pillow LVI Burkina Faso • $175
-
Indigo Pillow LV Burkina Faso • $235
-

2 pieces left

Indigo Pillow XIII Burkina Faso • $175
-

1 piece left

Indigo Vines Printed Pillow St. Frank • $190–$250
-
Washed Indigo Printed Pillow St. Frank • $190–$250
-
Indigo Beads Printed Pillow St. Frank • $190–$250
-
Indigo Dots Printed Pillow Mali • $135–$240
-

Almost sold out

Indigo Arrows Printed Pillow - Midnight Mali • $190–$190

$135–$240

Modern Indigo Pillow Mali • $295–$395
-
Indigo Pillow XXXVIII Mali • $195
-

2 pieces left

Indigo Pillow XXXVII Mali • $195
-

SOLD OUT. JOIN THE WAITLIST

Indigo Pillow XLI Mali • $195
-
Indigo Pillow XL Mali • $195
-

3 pieces left

Indigo Pillow XVII Mali • $175
-

1 piece left

Indigo Pillow XXX Burkina Faso • $195
-

1 piece left

 
Jump to page: 1 2